แกงส้มปลากดหน่อไม้ดอง

วิธีทำอาหาร แกงส้มปลากดหน่อไม้ดอง
เครื่องปรุง ส่วนผสม
ปลากด
เกลือ

เครื่องพริกแกง
พริกเม็ดใหญ่แห้ง
พริกเล็กแห้ง
หอมแดง
กระเทียม
เกลือ
กระชาย
กระปิ
เนื้อปลาทับทิม

เครื่องแกง
น้ำมะขาม
น้ำปลา
น้ำตาลปิ๊บ
หน่อไม้ดอง
ใบมะกรูด

วิธีปรุงอาหาร แกงส้มปลากดหน่อไม้ดองแนะนำร้านอาหารอร่อย ร้านเดชทศพักตร์การอาหาร
รายการอาหาร รายการครัวคุณต๋อย
วันนี้