ขนมชักหน้า

ขนมชักหน้า
เครื่องปรุง,ส่วนผสม
แป้งข้าวเจ้า 6ขีด
แป้งท้าวยายม่อม 2ขีด
น้ำ 2ลิตร
น้ำตาลทราย 8ขีด
น้ำกลิ่นมะลิ
สีผสมอาหาร สีตามชอบ

หน้าขนม
แป้งข้าวเจ้า 2ถ้วย
แป้งท้าวยายม่อม 2ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย 6ช้อนโต๊ะ
เกลือ 2ช้อนชา
กระทิ 12ถ้วย

วิธีปรุงอาหาร ขนมชักหน้าแนะนำร้านอาหารอร่อย ร้านขนมชักหน้าเจ้เดือน ตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
ภาพวิดีโอ รายการครัวคุณต๋อย
วันนี้